Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Javna nabavka – Kupovina gasnog ulja ekstra lako evro el za loženje – Konkursna dokumentacija

Opštinska uprava Kovačica raspisala je JN za nabavku gasnog ulja za potrebe grejanja organa opštine Kovačica.