Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

IV sednica Skupštine opštine Kovačica

Dana 12. septembra 2016. godine u velikoj sali za sednice u zgradi opštine održana je IV sednica Skupštine opštine Kovačica sa sledećim dnevnim redom :

 1. Razmatranje Predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Kovačica za 2016.g. (DRUGI DOPUNSKI BUDŽET)
 2. Razmatranje Predloga Odluke o platama, naknadama i drugim primanjima lica na javnim funkcijama u organima i službama Opštine Kovačica, odbornika SO Kovačica, članova Opštinskog veća i članova radnih tela SO Kovačica
 3. Razmatranje Predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o uređenju saobraćaja na teritoriji Opštine Kovačica,
 4. Razmatranje Predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima i ulicama,
 5. Razmatranje Predloga Odluke o davanju na korišćenje zgrade Domu kulture „Mita Živkov Lala“ Crepaja
 6. Razmatranje Predloga Odluke o davanju na korišćenje nepokretnosti u Kovačici, ul. Janošikova 127, Javnom preduzeću „Naš stan“ Kovačica
 7. Razmatranje Programa o izmenama i dopunama Programa poslovanja JKP „Elan“ Kovačica za 2016.g.
 8. Razmatranje Predloga Odluke o istupanju iz Ugovora članova „Regionalnog centra za društveno-ekonomski razvoj „Banat“ d.o.o. Zrenjanin
 9. Razmatranje Predloga konsolidovanog Izveštaja o izvršenju budžeta Opštine Kovačica za period januar – jun 2016. godine.
 10. Razmatranje Izveštaja o radu Opštinske uprave Opštine Kovačica za 2015.g.
 11. Razmatranje Izveštaja o radu Opštinskog pravobranilaštva Opštine Kovačica za 2015.g.
 12. Razmatranje Izveštaja o radu i finansijskog Izveštaja Mz Kovačica za 2015.g.
 13. Razmatranje Izveštaja o radu Crvenog krsta Kovačica za 2015.g,
 14. Razmatranje Predloga Odluke o usklađivanju osnivačkog akta Javno komunalnog preduzeća „Elan“ Kovačica sa Zakonom o javnim preduzećima
 15. Razmatranje Predloga Odluke o usklađivanju osnivačkog akta Javno komunalnog preduzeća „Padina“ Padina sa Zakonom o javnim preduzećima
 16. Razmatranje Predloga Odluke o usklađivanju osnivačkog akta Javno komunalnog preduzeća „Rad“ Crepaja sa Zakonom o javnim preduzećima
 17. Razmatranje Predloga Odluke o usklađivanju osnivačkog akta Javno komunalnog preduzeća „4. Oktobar“ Debeljača sa Zakonom o javnim preduzećima
 18. Razmatranje Predloga Odluke o usklađivanju osnivačkog akta Javno komunalnog preduzeća „Samoš“ Samoš sa Zakonom o javnim preduzećima
 19. Razmatranje Predloga Odluke o usklađivanju osnivačkog akta Javno komunalnog preduzeća „Banat“ Uzdin sa Zakonom o javnim preduzećima
 20. Razmatranje Predloga Odluke o usklađivanju osnivačkog akta Javno komunalnog preduzeća „Idvor“ Idvor sa Zakonom o javnim preduzećima
 21. Razmatranje Predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Doma kulture „Mihal Babinka“ Padina
 22. Razmatranje Predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Nadzornog odbora Doma kulture „Mihal Babinka“ Padina
 23. Razmatranje Predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Nadzornog odbora Centra za socijalni rad „Kovačica“ Kovačica
 24. Razmatranje Predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju predsednika Upravnog odbora Doma kulture „3.oktobar“ Kovačica
 25. Razmatranje Predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Nadzornog odbora Doma kulture „3.oktobar“ Kovačica
 26. Razmatranje Predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju predsednika i člana Upravnog odbora Turističke organizacije Opštine Kovačica
 27. Razmatranje Predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju predsednika Nadzornog odbora JKP „Rad“ Crepaja