Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam raspisuje Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i  preduzetnicima za subvencionisanјe troškova nabavke mašina, opreme i softvera u 2016.GODINI .

Cilј Programa je osavremenjivanje, proširenje i povećanje obima procesa proizvodnje, stabilizacije proizvodnje, investiranja u savremena sredstva za rad i proizvodnju, radi povećanja konkurentnosti kod privrednih subjekata te ukupnog razvoja privrede i preduzetništva u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.

Sredstva su namenjena za subvencionisanje ili refundaciju troškova nabavke mašina ili opreme ili softvera radi unapređenja postojeće delatnosti.

Sredstva se odobravaju za:

  1. A)    Subvencionisanje troškova nabavke mašine ili opreme ili softvera na osnovu predračuna, ponude ili predugovora, koji mora da sadrži isklјučivo iznos vrednosti mašine ili opreme ili softvera, bez troškova isporuke, montaže, obuke, carinskih troškova i drugih zavisnih troškova, ili
  2. B)    Refundaciju troškova nabavke mašina ili opreme ili softvera koja je  kuplјena i isplaćena u celosti nakon 21. marta 2016. godine.

U izuzetnim slučajevima, na predlog komisije, za pregled dokumenatcije, subvencionisaće se ili refundirati nabavka mašine ili opreme ili softvera do 70 odsto vrednosti.

Navedeni izuzetak se odnosi na privredne subjekte čije se sedište nalazi na teritoriji opština koje se prema Uredbi o stepenu razvijenosti jedinica lokalne samouprave svrstavaju u katageroju ispod 60% republičkog proseka.

Prijave na Javni konkurs se podnose isklјučivo na konkursnom obrascu koji je sastavni deo Javnog konkursa i koji se može preuzeti na sajtu Sekretarijata: www.spriv.vojvodina.gov.rs i sa propisanom dokumentacijom, dostavlјaju u zatvorenoj koverti na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom na licu koverte: ,,NE OTVARATI” i ,,Prijava na Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima za subvencionisanje troškova nabavke mašina, opreme i softvera u 2016. godini” poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa.

Rok za podnošenje prijave je do 15.11.2016. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom u Sekretarijatu, na brojeve telefona 021/487-4248 ili 021/487-4072.

Detaljnije