Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

V sednica Skupštine opštine Kovačica

Dana 17. novembra 2016. godine u velikoj sali za sednice u zgradi opštine održana je V sednica Skupštine opštine Kovačica sa sledećim dnevnim redom :

Razmatranje Predloga konsolidovanog Izveštaja o izvršenju budžeta za period I-IX 2016. godine;

Razmatranje predloga Odluke o usklađivanju osnivačkog akta Javnog preduzeća „Naš stan“ Kovačica sa Zakonom o javnim preduzećima;

Razmatranje predloga Odluke o usklađivanju osnivačkog akta Javnog preduzeća „Poslovno rekreativni centar Relaks“ Kovačica sa Zakonom o javnim preduzećima;

Razmatranje Predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o obrazovanju Mesnih zajednica;

Razmatranje Predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o Opštinskom pravobranilaštvu Opštine Kovačica;

Razmatranje Predloga Odluke o izboru strateškog partnera za finansiranje, projektovanje i izvođenje radova na gasifikaciji naseljenih mesta na teritoriji Opštine Kovačica;

Razmatranje predloga Odluke o pravima i uslugama u oblasti socijalne zaštite na teritoriji Opštine Kovačica;

Razmatranje predloga Odluka o izmenama i dopunama Odluke o radnom vremenu poslovnih objekata na teritoriji Opštine Kovačica;

Razmatranje godišnjeg plana rada Predškolske ustanove „Kolibri“ Kovačica za radnu 2016/2017. godinu;

Razmatranje Izveštaja o radu Štaba za vanredne situacije na teritoriji Opštine Kovačica za 2016. godinu;

Razmatranje godišnjeg plana rada Štaba za vanredne situacije za teritoriju Opštine Kovačica za 2017. godinu;

Razmatranje predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju predsednika i jednog člana Upravnog odbora Doma zdravlja Kovačica;

Razmatranje predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju predsednika i jednog člana Nadzornog odbora Doma zdravlja Kovačica;

Razmatranje predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Doma kulture „Jožef Atila“ Debeljača;

Razmatranje predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju dva člana Upravnog odbora Doma kulture „Mihajlo Pupin“  Idvor-Ustanova kulture od nacionalnog značaja;

Razmatranje predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju dva člana Nadzornog odbora Doma kulture „Mihajlo Pupin“  Idvor-Ustanova kulture od nacionalnog značaja;

Razmatranje predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju dva člana Upravnog odbora Doma kulture „Mita Živkov-Lala“ Crepaja;

Razmatranje predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju dva člana Školskog odbora Gimnazije „Mihajlo Pupin“ Kovačica;

Razmatranje predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju jednog člana Školskog odbora Osnovne škole „Mihajlo Pupin“ Idvor;

Razmatranje predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju jednog člana Školskog odbora Osnovne škole „Lukrecija Ankucić“ Samoš;

Razmatranje predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju jednog člana Nadzornog odbora Opštinske biblioteke Kovačica;

Razmatranje predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju jednog člana Upravnog odbora Galerije naivne umetnosti Kovačica.