Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Izrada i sprovođenje Planova integriteta

Dana 18. novembra 2016. godine u velikoj sali Skupštine grada Pančevo Agencija za borbu protiv korupcije organizovala je novi ciklus izrade i sprovođenje planova integriteta organa javne vlasti u Republici Srbiji.

Na predavanju su obrađeni sadržaji kao što su pojam, značaj i svrha izrade plana integriteta, metodologija i način izrade plana integriteta u novoj elektronskoj aplikaciji kao i procena postojećeg stanja izloženosti institucije rizicima od korupcije i drugih nepravilnosti, način procene intenziteta rizika, određivanje mera poboljšanja, rokova i lica za sprovođenje plana kao i aktivnosti i izveštavanje o sprovođenju plana integriteta.

Predavanju su prisustvovali ispred lokalne samouprave Kovačica samostalni stručni saradnik za elektronsku obradu podataka Mr Nikoleta Šimak kao i predstavnici Gimnazije “Mihajlo Pupin“ Kovačica, Osnovne škole “Mihajlo Pupin“ Idvor, Predškolske ustanove Kolibri, Centar za socijalni rad Kovačica.