Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Sprečavanje sukoba interesa i kontrola imovine i prihoda funkcionera

Agencija za borbu protiv korupcije u skladu sa svojim godišnjim programom rada organizovala je u sali Skupštine grada Pančeva savetovanje na temu Sprečavanje sukoba interesa i kontrola imovine i prihoda funkcionera.

Učesnici savetovanja upoznali su se Registrom i prijavljivanje imovine funkcionera, kontrolom izveštaja o imovini i prihodima funkcionera, obaveštavanje i vođenje evidencija o poklonima i stupanju i prestanku funkcije, obavezama funkcionera u oblasti sprečavanja sukoba interesa, postupak utvrđivanja povrede odredaba Zakona kao i podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnih postupaka i krivičnih prijava zbog povrede Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije.

Savetovanju su prisustvovali ispred lokalne samouprave Kovačica sekretar Skupštine opštine Dušanka Aleksić i samostalni stručni saradnik za skupštinske poslove Ivana Svak kao i predstavnici Doma kulture “Jožef Atila“ Debeljača, Javno preduzeće “Naš Stan“ Kovačica, Predškolske ustanove Kolibri, Centar za socijalni rad Kovačica kao i predstavnik – član Opštinskog veća.