Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Obaveštenje o podnetom zahtevu za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu

OPŠTINA KOVAČICA

OPŠTINSKA UPRAVA

Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalnu delatnost,

zaštitu životne sredine, saobraćaj i energetiku,

imovinsko pravne i inspekcijske poslove

Broj: 501-32/16-04

Dana: 29.11.2016.

 

 

 

OBAVEŠTENJE

O PODNETOM ZAHTEVU ZA DAVANJE SAGLASNOSTI NA STUDIJU O PROCENI UTICAJA ZATEČENOG STANJA NA ŽIVOTNU SREDINU

 

 

 

Obaveštava se javnost da je podnet zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu PROJEKTA-RADIONICA ZA KONFEKCIONISANJE ROLETNI I POGON ZA PLASTIFIKACIJU PROFILA NA LOKACIJI U KOVAČICI na katastarskoj parceli br.1433 K.O. Kovačica, na teritoriji opštine Kovačica, nosioca projekta CICKA MARIJA, Ive Andrića 8, Kovačica.

 

Saglasno članu 20. Stavu 1. i 2. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu, ovaj organ će obezbediti JAVNI UVID u predmetnu studiju o proceni uticaja zatečenog stanja u prostorijama S.O. Kovačica, u ulici Maršala Tita 50, u Kovačici, u periodu od 30.11.2016 do 20.12.2016 godine.

 

JAVNA PREZENTACIJA I JAVNA RASPRAVA o predmetnoj studiji o proceni uticaja zatečenog stanja biće održana u prostorijama S.O.  Kovačica, u ulici Maršala Tita 50, u Kovačici, dana 21.12.2016 godine u vremenu od 12 do 14 časova.

 

U javnoj prezentaciji i javnoj raspravi o predmetnoj studiji uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu, saglasno članu 20. Stav 4.  Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu  učestvovaće nosilac projekta.