Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

VII sednica Skupštine opštine Kovačica

Dana 20. decembra 2016. godine u velikoj sali za sednice u zgradi opštine održana je VII sednica Skupštine opštine Kovačica sa sledećim dnevnim redom :

 

 1. Razmatranje predloga Odluke o budžetu opštine Kovačica za 2017. godinu i Kadrovskog plana opštine Kovačica za 2017. godinu;
 2. Razmatranje predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama na teritoriji opštine Kovačica;
 3. Razmatranje predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o komunalnim delatnostima;
 4. Razmatranje predloga Lokalnog akcionog plana za unapređenje obrazovanja, zapošljavanja, zdravlja i stanovanja Roma u Opštini Kovačica za period 2016. godine – 2017. godine;
 5. Razmatranje predloga Odluke o poveravanju poslova Javno komunalnom preduzeću „Elan“ Kovačica;
 6. Razmatranje Programa poslovanja Javnog preduzeća „Naš stan“ Kovačica za 2017. godinu;
 7. Razmatranje Programa poslovanja Javnog preduzeća Poslovno-rekreativni centar „Relaks“ Kovačica za 2017. godinu;
 8. Razmatranje Programa poslovanja Javno komunalnog preduzeća „Elan“ Kovačica za 2017. godinu;
 9. Razmatranje Programa poslovanja Javno komunalnog preduzeća „Padina“ Padina za 2017. godinu;
 10. Razmatranje Programa poslovanja Javno komunalnog preduzeća „Rad“ Crepaja za 2017. godinu;
 11. Razmatranje Programa poslovanja Javno komunalnog preduzeća „4. oktobar“ Debeljača za 2017. godinu;
 12. Razmatranje Programa poslovanja Javno komunalnog preduzeća „Banat“ Uzdin za 2017. godinu;
 13. Razmatranje Programa poslovanja Javno komunalnog preduzeća „Samoš“ Samoš za 2017. godinu;
 14. Razmatranje Programa poslovanja Javno komunalnog preduzeća „Idvor“ Idvor za 2017. godinu;
 15. Razmatranje Plana i Programa rada Doma kulture „3. Oktobar“ Kovačica za 2017. godinu;
 16. Razmatranje Plana i Programa rada Doma kulture „Mihajlo Pupin“ Idvor-Ustanova kulture od nacionalnog značaja za 2017. godinu;
 17. Razmatranje Plana i Programa rada Doma kulture „Jožef Atila“ Debeljača za 2017. godinu;
 18. Razmatranje Plana i Programa rada Doma kulture „Mihal Babinka“ Padina za 2017. godinu;
 19. Razmatranje Plana i Programa rada Doma kulture „Mita Živkov-Lala“ Crepaja za 2017. godinu;
 20. Razmatranje Plana i Programa rada Doma kulture „Doina“ Uzdin za 2017. godinu;
 21. Razmatranje Plana i Programa rada Doma kulture „Vladimir M. Fijat“ Samoš za 2017. godinu;
 22. Razmatranje Plana i Programa rada Turističke organizacije Opštine Kovačica za 2017. godinu;
 23. Razmatranje Plana i Programa rada Galerije naivne umetnosti Kovačica za 2017. godinu;
 24. Razmatranje Plana i Programa rada Opštinske biblioteke Kovačica za 2017. godinu;
 25. Razmatranje predloga Rešenja o razrešenju v.d. direktora i imenovanju direktora Doma zdravlja Kovačica;
 26. Razmatranje predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju v.d. direktora Javnog preduzeća Poslovno – rekreativni centar „Relaks“ Kovačica ;
 27. Razmatranje predloga Rešenja o razrešenju v.d. direktora i imenovanju direktora Doma kulture „Mihal Babinka“ Padina;
 28. Razmatranje i utvrđivanje predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju direktora Doma kulture „Jožef Atila“ Debeljača;
 29. Razmatranje i utvrđivanje predloga Rešenja o razrešenju v.d. direktora Opštinske biblioteke Kovačica;
 30. Razmatranje i utvrđivanje predloga Rešenja o imenovanju v.d. direktora Opštinske biblioteke Kovačica;
 31. Razmatranje i utvrđivanje predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju Školskog odbora Osnovne škole „Maršal Tito“ Padina;
 32. Razmatranje i utvrđivanje predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju jednog člana Školskog odbora Osnovne škole „Mlada pokolenja“ Kovačica;
 33. Razmatranje i utvrđivanje predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju jednog člana Nadzornog odbora Doma kulture „3. oktobar“ Kovačica.