Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

PROGRAM PODSTICANјA RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA

Na osnovu Uredbe o podsticajima razvoju preduzetništva („Službeni  glasnik RS”, broj 113/15), Zaklјučka Vlade kojim se usvaja Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz razvojne projekte i Zaklјučka Vlade kojim se usvaja Program o izmenama i dopunama Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz razvojne projekte.

 MINISTARSTVO PRIVREDE

raspisuje

JAVNI POZIV

za dodelu bespovratnih sredstava u okviru

PROGRAMA PODSTICANјA RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA

 KROZ RAZVOJNE PROJEKTE

 

Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz razvojne projekte (u dalјem tekstu: Program) sprovodi Ministarstvo privrede (u dalјem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije (u dalјem tekstu: Fond). Ukupno raspoloživa bespovratna sredstva za realizaciju ovog programa su 600.000.000,00 dinara. Opredelјena sredstva Fonda za kreditiranje privrednih subjekata po ovom Programu su 2.400.000.000,00 dinara.

Privredni subjekti koji ispunjavaju uslove Programa, mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u iznosu od 20% bespovratnih sredstava od vrednosti investicionog ulaganja. Preostali iznos vrednosti projekta finansiraće se iz kredita Fonda za razvoj.

Pravo da se prijave na Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava i pravo da podnesu zahtev za kredit kod Fonda, imaju preduzetnici, mikro, mali i srednji privredni subjekti i zadruge koji su registrovani u Agenciji za privredne registre, a koji dostave finansijske izveštaje za prethodne dve godine od godine u kojoj se podnosi zahtev  u kojima nije iskazan neto gubitak i koji ispunjavaju uslove iz Programa. Uslov koji se odnosi na dostavlјanje finansijskih izveštaja, ne primenjuje se na preduzetnike koji nemaju obavezu dostavlјanja tih izveštaja ( preduzetnici koji vode prosto knjigovodstvo i paušalci).

Sredstva opredelјena Programom namenjena su za:

-izgradnju/dogradnju/rekonstrukciju/adaptaciju/sanaciju/kupovinu proizvodnog prostora ili poslovonog prostora (isklјučivo ukoliko je u sastavu proizvodnog prostora),

-kupovinu proizvodne opreme (nove ili polovne, ne starije od pet godina), uklјučujući dostavna vozila koja služe za prevoz sopstvenih proizvoda i druga transportna sredstva uklјučena u proces proizvodnje

– nabavku softvera i drugih nematerijalnih ulaganja

– trajna obrtna sredstva, koja mogu da učestvuju najviše do 20% u strukturi ukupnog investicionog ulaganja.

Iznos ukupnog ulaganja za preduzetnike ne može biti manji od 375.000,00 dinara niti veći od 8.750.000,00 dinara, dok za pravna lica ne može biti manji od 2.500.000,00 dinara niti veći od 50.000.000,00 dinara.

Krediti  Fonda po ovom Programu odobravaće se u skladu sa programom Fonda i sa ovim Programom. Rok otplate je do 10 godina u okviru koga je grejs period do jedne godine za pravna lica i do 7 godina u okviru koga je grejs period do jedne  godine za preduzetnike.

Kamatna stopa, uz primenu valutne klauzule, iznosi 1,5% godišnje uz garanciju banke i 3%  godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja.

Način prijavlјivanja i rok za podnošenje prijave

Precizno i tačno popunjen Objedinjen zahtev za kredit i zahtev za bespovratna sredstva i prateća dokumentacija, u skladu sa Programom, predaju se kod Fonda za razvoj.

Adrese Fonda za razvoj su: Bulevar Nemanjića 14a, Niš i Knez Mihailova 14, Beograd.

Javni poziv je otvoren dok se raspoloživa sredstva ne utroše.

Na internet stranama Ministarstva: www.privreda.gov.rs i Fonda: www.fondzarazvoj.gov.rs može se preuzeti potrebna dokumentacija u kojoj su bliže definisani svi bitni elementi i pravila za učešće u ovom Javnom pozivu.