Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Pobolјšanje usluga socijalne zaštite za osobe sa invaliditetom u Kovačici

U okviru projekta „Pobolјšanje usluga socijalne zaštite za osobe sa invaliditetom u Kovačici“ koji realizuje Opština Kovačica u saradnji sa Centrom za socijalni rad Kovačica,

 u ponedelјak 23.01.2017. održaće se roditelјski sastanak za roditelјe/ staratelјe korisnika usluge socijalne zaštite “Dnevni boravak” za mlade sa invaliditetom u opštini Kovačica.

Na sastanku će roditelјi/staratelјi biti upoznati sa planom aktivnosti i  stručnim radnicima koji će raditi sa korisnicima  tokom implementacije usluge socijalne zaštite Dnevni boravak.

Usluga će se pružati  renoviranom objektu Zvonarev dom, Čaplovičeva 16.

Da podsetimo, Opština Kovačica koristi grant za realizaciju projekta u okviru programa ”Podrška socijalnoj inkluziji najugroženijih grupa, uklјučujući Rome, kroz uvođenje raznovrsnih socijalnih usluga u zajednici” koji sprovodi Delegacija evropske unije u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja. Projekat se realizuje u periodu od 21.12.2015. do 20.12.2017. godine. Vrednost projekta je 173.321,73 evra, od čega Evropska unija finansira 90%,  a Opština Kovačica doprinosi sa 10% vrednosti projekta.

Opština Kovačica na ovaj način pomaže  i promoviše inkluziju najugroženijih grupa, uz senzibilisanje lokalne zajednice za razumevanje, prihvatanje, vrednovanje i stvaranje jednakih šansi za sve građane koji žive na teritoriji Kovačice.