Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Licitacija poljoprivrednog zemljišta u toku februara

Ovim putem bismo želeli da obavestimo poljoprivrednike iz naše opštine da će se licitacija poljoprivrednog zemljišta održati u toku februara meseca. O tačnom datumu biće obavešteni putem našeg sajta, ali i putem lokalnih medija.

Svi zainteresovani poljoprivrednici mogu da učestvuju na licitaciji uz prikupljenu sledeću dokumentaciju:

dokaz o mestu prebivališta u poslednje tri godine za fizička lica; izvod iz privrednog registra (ne stariji od šest meseci od dana objavljivanja oglasa) kao dokaz da ima sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave kojoj pripada katastarska opština u kojoj se nalazi zemljište koje je predmet zakupa za pravna lica; potvrda o aktivnom statusu u Registru poljoprivrednih gazdinstava u poslednje tri godine; izvod iz javne evidencije o nepokretnosti kao dokaz o vlasništvu najmanje 0,5 ha poljoprivrednog zemljišta za fizička lica (ne stariji od šest meseci); izvod iz javne evidencije o nepokretnosti i katastarski plan kao dokaz o vlasništvu poljoprivrednog zemljišta koje se graniči sa zemljištem koje je predmet zakupa za fizička lica (ne stariji od šest meseci); izvod iz javne evidencije o nepokretkosti kao dokaz o vlasništvu najmanje 10 ha poljoprivrednog zemljišta pravnog lica u katastarskoj opštini u kojoj se nalazi zemljište koje je predmet zakupa (ne stariji od šest meseci); fotokopijom lične karte ili očitanom ličnom kartom za lične karte sa čipom za fizička lica, odnosno, fotokopijom izvoda iz privrednog registra (ne stariji od šest meseci od dana objavljivanja ogrlasa) za pravna lica; potvrda o aktivnom statusu u Registru poljoprivrednih gazdinstava.