Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

VIII sednica Skupštine opštine Kovačica

Dana 14. februara 2017. godine u velikoj sali za sednice u zgradi opštine održana je VIII sednica Skupštine opštine Kovačica sa sledećim dnevnim redom :

Razmatranje predloga Odluke o zaduživanju opštine Kovačica radi ulaganja u kapitalne investicije;

Razmatranje predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o sprovođenju Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2015. godinu;

Razmatranje predloga Odluke o komunalnoj inspekciji;

Razmatranje predloga Odluke o obrazovanju Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća u opštini Kovačica;

Razmatranje predloga Odluke o usvajanju predloga teksta Ugovora o osnivanju Regionalne razvojne agencije „Južni Banat“ d.o.o.;

Razmatranje Izveštaja o proceni tržišne vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme Javnih preduzeća i Javnih komunalnih preduzeća opštine Kovačica;

Razmatranje Elaborata i studije opravdanosti zajedničkog obezbeđivanja komunalnih delatnosti u opštini Kovačica;

Razmatranje početnog likvidacionog bilansa, odnosno finansijskog Izveštaja Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju opštine Kovačica“ Kovačica za period od 01.01.2016. godine do 31.12.2016. godine;

Razmatranje Programa o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Elan“ Kovačica za 2017. godinu;

Razmatranje predloga Rešenja o razrešenju v.d. direktora Doma kulture „3. oktobar“ Kovačica;

Razmatranje predloga Rešenja o imenovanju direktora Doma kulture „3. oktobar“ Kovačica;

Razmatranje predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju jednog člana Upravnog odbora Turističke organizacije opštine Kovačica;

Razmatranje predloga Rešenja o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Galerije naivne umetnosti Kovačica;

Razmatranje predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju dva člana Školskog odbora Osnovne škole „Maršal Tito“ Padina;

Razmatranje predloga Rešenja o dopuni Rešenja o imenovanju Saveta za bezbednost opštine Kovačica;

Razmatranje predloga Rešenja o razrešenju v.d. direktora i imenovanju direktora Doma kulture „Mita Živkov – Lala“ Crepaja.