Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

КОНКУРС за доделу кредита за набавку нове пољопривредне механизације (погонске, прикључне) у пољопривреди у 2017. години

Покрајински фонд за развој пољопривреде објављује доделу кредита намењених за набавку нове пољопривредне механизације (погонске, прикључне). 

Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима – физичким и правним лицима са подручја АП Војводине, уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава. Кредити ће се реализовати искључиво на тероторији АП Војводине.

Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 1,5% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле, и то на следећи начин:

  • Кредитираће се набавка погонске и прикључне механизације
  • Максималан износ кредита 40.000 евра
  • Фонд неће одобравати кредит у износу мањем од 1.000 евра,
  • За погонске машине грејс период у трајању од 6 месеци уз учешће од 20%, за време грејс периода не обрачунава се интеркаларна камата,
  • За прикључне машине грејс период у трајању од од 6 месеци, без учешћа, за време грејс периода не обрачунава се интеркаларна камата,
  • Рок отплате кредита 60 месеци,
  • Отплата ће се вршити у шестомесечним ануитетима, прва рата се уплаћује по истеку грејс периода (укупно 11 рата).

 

Текст и пријава за конкурс

KONKURS-MEHANIZACIJA_XIV prijava-za-konkurs-mehanizacija

prijava-za-konkurs-mehanizacija