Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

КОНКУРС за доделу кредита за набавку нових система и опреме за наводњавање и бушење бунара у 2017. години

Покрајински фонд за развој пољопривреде објављује доделу кредита намењених за куповину система и опреме за наводњавање и бушење бунара.

Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима – физичким и правним лицима са подручја АП Војводине, уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава. Кредити ће се реализовати искључиво на тероторији АП Војводине.

Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 1% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле, и то на следећи начин:

  • Максималан износ кредита 40.000 евра
  • Фонд неће одобравати кредит у износу мањем од 1.000 евра
  • грејс период у трајању од 12 месеци, за време грејс периода не обрачунава се интеркаларна камата
  • рок отплате кредита 30 месеци
  • отплата се врши у шестомесечним ануитетима, прва рата се уплаћује по истеку грејс периода (укупно 6 рата)

Текст конкурса и пријава

KONKURS-NAVODNJAVANJE_XXV prijava-za-konkurs-navodnjavanje

prijava-za-konkurs-navodnjavanje