Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

КОНКУРС за доделу кредита за набавку опреме за сточарске фарме у 2017. години

Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима –  физичким и правним лицима са подручја АП Војводине,уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава.

Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 1,5% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле и то на следећи начин:

– максималан износ кредита 40.000 евра,

– грејс период у трајању 6 месеци, за време грејс периода не обрачунава се интеркаларна камата,

– рок отплате 60 месеци,

– отплата кредита се врши у шестомесечним ануитетима, прва рата се уплаћује по истеку грејс периода (укупно 11 рата).

Кредит ће бити реализован тако што ће Фонд уплатити износ одобреног кредита добављачу опреме за сточарство коју буде одабрао учесник конкурса.

 

Текст конкурса и пријава

KONKURS-OPREMA_ZA_STOCAR_FARME_I

prijava-za-konkurs-stocarske farme