Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

КОНКУРС за доделу кредита за набавку пчелињих ројева, кошница и опреме за пчеларство у 2017. години  

 

Покрајински фонд за развој пољопривреде објављује доделу кредита намењених за куповину пчелињих ројева, нових кошница и опреме за пчеларство.

Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима – физичким и правним лицима са подручја АП Војводине, уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава.

Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 1,5% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле, и то на следећи начин:

  • максималан износ кредита 20.000 евра,
  • Фонд неће одобравати кредит у износу мањем од 1.000 евра,
  • рок отплате 18 месеца,
  • грејс период у трајању од 24 месеца, за време грејс периода не обрачунава се интеркаларна камата,

–     отплата се врши у шестомесечним ануитетима, прва рата се уплаћује по истеку грејс периода (укупно 4 ратe)

Кредит ће бити реализован тако што ће Фонд уплатити износ одобреног кредита добављачу, пчелињих ројева, кошница и опреме коју буде одабрао учесник конкурса.

Приоритет у додели кредита имаће учесници конкурса са предрачунима  произвођача опреме за пчеларство.

 

Текст конкурса и пријава

KONKURS-PCELARSTVO_XV prijava-za-konkurs-pcelarstvo

prijava-za-konkurs-pcelarstvo