Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

КОНКУРС за доделу кредита за подизање вишегодишњих засада воћа и винограда у 2017. години

Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима – физичким и правним лицима са подручја АП Војводине, уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава. Кредити ће се реализовати искључиво на тероторији АП Војводине.

Кредити ће бити одобравани за набавка садница лозних калемова, стубова, жице у виноградарству, као и набавку садница јабучастог, коштичавог, језграстог и јагодичастог са каматном стопом од 1,5% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле, и то на следећи начин:

– Максималан износ кредита 40.000 евра

– Фонд неће одобравати кредит у износу мањем од 1.000 евра,

– грејс период у трајању од 36 месеци, за време грејс периода не обрачунава се интеркаларна камата,

– рок отплате кредита 36 месеци

– отплата ће се вршити у шестомесечним ануитетима, прва рата се уплаћује по истеку грејс периода (укупно 7 рата).

Кредит ће бити реализован тако што ће Фонд уплатити износ одобреног кредита добављачу.

 

Текст конкурса и пријава

KONKURS_VINOGRADI__XII_I_VOCE_XI Prijava-za-konkurs-vinogradi

Prijava-za-konkurs-vinogradi