Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Obaveštenje

OBAVEŠTENJE

OBAVEŠTAVAJU SE GRAĐANI OPŠTINE KOVAČICA, KOJI SU ZAVRŠILI FAKULTETE PRIRODNIH ILI TEHNIČKIH NAUKA, A ZAINTERESOVANI SU ZA RAD U TEHNIČKIM KOMISIJAMA ZA OCENU STUDIJA O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU, DA SE JAVE OPŠTINSKOJ UPRAVI KOVAČICA, ODELJENJU ZA URBANIZAM, STAMBENO KOMUNALNU DELATNOST, ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE, SAOBRAĆAJ I ENERGETIKU, IMOVINSKO PRAVNE I INSPEKCIJSKE POSLOVE, DO 31.03.2017 GODINE.

ZA RAD U TEHNIČKIM KOMISIJAMA PRIPADA ODGOVARAJUĆA NAKNADA.