Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

IX sednica Skupštine opštine Kovačica

Dana 28. marta 2017. godine u velikoj sali za sednice u zgradi opštine održana je IX sednica Skupštine opštine Kovačica sa sledećim dnevnim redom :

Razmatranje predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Kovačica za 2017. godinu (prvi dopunski budžet) i predloga izmene i dopune kadrovskog plana opštine Kovačica;

Razmatranje predloga Odluke o angažovanju eksternog revizora za reviziju završnog računa budžeta opštine Kovačica za 2016. godinu;

Razmatranje predloga Odluke o davanju na korišćenje zgrade Domu kulture „3. oktobar“ Kovačica;

Razmatranje predloga Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja migranata na teritoriji opštine Kovačica 2017. – 2021. godine;

Razmatranje predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Mesne zajednice Uzdin;

Razmatranje predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Mesne zajednice Debeljača;

Razmatranje predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju predsenika Nadzornog odbora Javnog preduzeća za informativnu delatnost „Radio – televizija opštine Kovačica“;

Razmatranje predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju jednog člana Školskog odbora Gimnazije „Mihajlo Pupin“ Kovačica.