Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Sajam EU projekata “EU i Srbija na delu”

Dana 05.05.2017. u Zrenjaninu održan je

Sajam EU projekata “EU i Srbija na delu”

na kom su se predstavili najznačajniji aktuelni projekti koje Evropska unija podržava u Vojvodini. Na Sajmu EU projekata predstavljeno je tridesetak projekata u čijoj realizaciji  u ovom trenutku aktivno učestvuje Evropska Unija a čija je vrednost više stotina miliona EUR.

Opština Kovačica se predstavila sa projektom „Poboljšanje usluga socijalne zaštite za osobe sa invaliditetom u Kovačici“ koji sprovodi u saradnji sa Centrom za socijalni rad Kovačica. Štand je posetio  zamenik šefa delegacije EU u Srbiji Oskar Benedikt kao i njena ekselencija Oana Kristina Popa, ambasadorka Rumunije u Srbiji, gde su u neformalnom razgovoru upoznati sa aktivnostima i realizacijom pomenutog projekta.

Da podsetimo, opština Kovačica koristi grant za realizaciju projekta u okviru programa ”Podrška socijalnoj inkluziji najugroženijih grupa, uključujući Rome, kroz uvođenje raznovrsnih socijalnih usluga u zajednici” koji sprovodi Delegacija evropske unije u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Projekat se realizuje u periodu od 21.12.2015. do 20.12.2017. godine. Vrednost projekta je 173.321,73 evra, od čega Evropska unija finansira 90%,  a Opština Kovačica doprinosi sa 10% vrednosti projekta. Ovaj projekat izabran je za primer dobre prakse u oblasti socijalne inkluzije, zbog dobrog načina realizacije projektnih aktivnosti i uspešnog savlađivanja prepreka na putu implementacije projekta.

Opština Kovačica na ovaj način pomaže  i promoviše inkluziju najugroženijih grupa, uz senzibilisanje lokalne zajednice za razumevanje, prihvatanje, vrednovanje i stvaranje jednakih šansi za sve građane koji žive na teritoriji Kovačice.