Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

X sednica Skupštine opštine Kovačica

Dana 8.juna 2017. godine u velikoj sali za sednice u zgradi opštine održana je X sednica Skupštine opštine Kovačica sa sledećim dnevnim redom :

Razmatranje Predloga Odluke o završnom računu budžeta Opštine Kovačica za 2016. godinu;

Razmatranje Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu Opštine Kovačica za 2016. godinu;

Razmatranje Izveštaja o izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta Opštine Kovačica za 2016. godinu;

Razmatranje predloga Odluke o Opštinskoj upravi;

Razmatranje predloga Odluke o određivanju nadležnog organa za donošenje godišnjeg programa zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini i sprovođenje postupka davanja u zakup, korišćenje i prodaju poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Kovačica;

Razmatranje početnog likvidacionog Izveštaja Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju opštine Kovačica“ Kovačica u likvidaciji;

Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja Doma kulture „3. oktobar“ Kovačica za 2016. godinu;

Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja Doma kulture „Mihal Babinka“ Padina za 2016. godinu;

Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja Doma kulture „Vladimir M. Fijat“ Samoš za 2016. godinu;

Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja Ustanove kulture od nacionalnog značaja „Mihajlo Pupin“ Idvor za 2016. godinu;

Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja Doma kulture „Jožef Atila“ Debeljača za 2016. godinu;

Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja Doma kulture „Mita Živkov – Lala“ Crepaja za 2016. godinu;

Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja Doma kulture „Doina“ Uzdin za 2016. godinu;

Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja Turističke organizacije opštine Kovačica za 2016. godinu;

Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja Centra za socijalni rad „Kovačica“ Kovačica za 2016. godinu;

Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja Opštinske biblioteke Kovačica za 2016. godinu;

Razmatranje Izveštaja o radu Crvenog krsta Kovačica za 2016. godinu;

Razmatranje predloga Rešenja o razrešenju v.d. direktora i imenovanju direktora Doma kulture „Vladimir M. Fijat“ Samoš;

Razmatranje predloga Rešenja o razrešenju direktora Galerije naivne umetnosti Kovačica;

Razmatranje predloga Rešenja o imenovanju v.d. direktora Galerije naivne umetnosti Kovačica;

Razmatranje predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju predsednika i dva člana Nadzornog odbora Doma kulture „Vladimir M. Fijat“ Samoš;

Razmatranje predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju predsednika Nadzornog odbora Doma kulture „Mihal Babinka“ Padina;

Razmatranje predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju predsednika Nadzornog odbora Centra za socijalni rad „Kovačica“ Kovačica.