Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

OPŠTINA KOVAČICA

OPŠTINSKA UPRAVA

Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalnu delatnost,

zaštitu životne sredine, saobraćaj i energetiku,

imovinsko pravne i inspekcijske poslove

Broj:501-28/17-04

Dana:19.06.2017

 

OBAVEŠTENJE

O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O

POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

 

Obaveštava se javnost da je podnet zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta distributivnog gasovoda od Pe cevi pritiska do 4 bar za snabdevanje naseljenih mesta Uzdin i Putnikovo sa korisničkim gasovodnim priključcima na lokaciji, ulice naseljenih mesta Uzdini i Putnikovo, na parcelama sa sledećim brojevima : 2376, 2346, 2375, 2393, 2392, 2402, 2371, 2364, 2365, 2374, 2373, 2372, 2351, 2382, 2383, 4815, 8030, 2401, 2378, 2377, 2395, 2381, 2380, 2379, 2339/2, 7971, 7916, 2352, 2353/1, 2384, 8011, 8013, 8007, 8015, 8014, 8012, 2361, 2390, 2389, 2367, 2368, 2355, 2388, 2387, 2347, 2348, 2349 i 2350 sve u K.O. Uzdin na teritoriji Opštine Kovačica, nosioca projekta Preduzeće za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa JP “SRBIJAGAS” iz Novog Sada, Narodnog fronta br. 12.

 

Uvid u podatke i dokumentaciju uz zahtev nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama SO Kovačica, u periodu od 20.06.2017. do 29.06.2017. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

 

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, zainteresovana javnost može dostaviti mišljenje o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na  životnu sredinu ovom organu.

 

Ovaj organ će u roku od 10 dana od isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti javnost.