Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Obaveštenje o podnetom zahtevu na odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Obaveštava se javnost da je podnet zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta distributivnog gasovoda od Pe cevi pritiska do 4 bar za snabdevanje naseljenog mesta Padina sa korisničkim gasovodnim priključcima. Obaveštenje možete preuzeti u nastavku.