Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Aktuelni konkursi – poljoprivreda

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine ima raspisane sledeće konkurse:

– Bespovratna sredstva za skladištenje žitarica (rok  –  15.10.2017.)

– Bespovratna sredstva za hladnjače i opremu za hladnjače (rok  –  15.10.2017.)

– Bespovratna sredstva za nabavku nove opreme i izgradnju objekta za smeštaj životinja (rok  –  15.10.2017.)

– Pravilnik o podsticajima u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla (rok  –  31.07.2017.)

– Podsticaji u stočarstvu za krave za uzgoj teladi za tov (rok  –  2017.)

– Podsticaji u organskoj stočarskoj proizvodnji (rok  –  2017.)

– Regresiranje osiguranja useva i plodova (rok  –  15.06.2017 – 31.10.2017.)

– Subvencije za proizvodnju sadnog materijala, sertifikaciju i klonsku selekciju (rok  –  1 – 15.10.2017.)