Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

XI sednica Skupštine opštine Kovačica

Dana 25. avgusta 2017. godine u velikoj sali za sednice u zgradi opštine održana je XI sednica Skupštine opštine Kovačica sa sledećim dnevnim redom :

Razmatranje konsolidovanog Izveštaja o izvršenju budžeta Opštine Kovačica za period januar – jun 2017. godine;

Razmatranje predloga Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Opštine Kovačica za 2017. godinu;

Razmatranje predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju jednog člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Banat“ Uzdin;

Razmatranje predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju jednog člana Upravnog odbora Doma kulture „Vladimir M. Fijat“ Samoš;

Razmatranje predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju dva člana Nadzornog odbora Galerije naivne umetnosti.