Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Prevencija sindroma sagorevanja kod profesionalaca u socijalnoj zaštiti

U prostorijama „Dnevnog boravka za lica sa invaliditetom“ Kovačica održane su dve dvodnevne akreditovane obuke: „Prevencija sindroma sagorevanja kod profesionalaca u socijalnoj zaštiti“ (13. i 14.09.2017.) i „Strategija suočavanja sa stresom“ (18. i 19.09.2017.).

 

Cilj obuka je bio unapređenje stručnih kapaciteta lica zaposlenih u Centru za socijalni rad Kovačica i Dnevnom boravku za lica sa invaliditetom Kovačica. U svakodnevnom radu sa licima sa invaliditetom stručna lica se susreću sa mnogim teškoćama koja se tiču poštovanja ljudskih prava ljudi sa invaliditetom, kao i pronalaženje adekvatnog načina za prevazilaženje njihovog specifičnog zdravstvenog i mentalnog stanja.

Tokom obuka prezentovane su aktivne strategije suočavanja sa stresom u datim situacijama uz smanjenje negativnog učinka i praktikovani su mehanizmi i psihološki aspekti/uticaji na stanje svesti i ponašanja ljudi koji rade sa licima sa invaliditetom.

Ova aktivnost se spovode u sklopu projekta „Poboljšanje usluga socijalne zaštite za osobe sa invaliditetom u Kovačici“.

Da podsetimo, opština Kovačica koristi grant za realizaciju projekta u okviru programa ”Podrška socijalnoj inkluziji najugroženijih grupa, uključujući Rome, kroz uvođenje raznovrsnih socijalnih usluga u zajednici” koji sprovodi Delegacija evropske unije u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Projekat se realizuje u periodu od 21.12.2015. do 20.12.2017. godine. Vrednost projekta je 173.321,73 evra, od čega Evropska unija finansira 90%,  a Opština Kovačica doprinosi sa 10% vrednosti projekta.

Opština Kovačica na ovaj način pomaže  i promoviše inkluziju najugroženijih grupa, uz senzibilisanje lokalne zajednice za razumevanje, prihvatanje, vrednovanje i stvaranje jednakih šansi za sve građane koji žive na teritoriji Kovačice.