Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Почињу геофизичка испитивања на територији општине Ковачица

Ковачица, 22. септембар 2017. године

Компанија НИС започиње  процес геофизичких испитивања у оквиру  истражног подручја „Јужни Банат 2“. Истраживања се спроводе на укупној површини од 706 квадратних километара и обухватају општине Ковачица, Панчево, Ковин и Алибунар. Планирано је да истраживања на територији општине Ковачица трају од октобра 2017. године до краја фебруара 2018. године.

У току је информисање власника и корисника парцела о планираним истраживањима, док ће радови бити спровођени искључиво на парцелама чији су власници дали сагласност и потписали документ који омогућава пролазак кроз посед.

У циљу транспарентности процеса, у месним заједницама у којима се спроводе радови отворени су пунктови на којима грађани могу да упуте сугестије, предлоге или евентуалне примедбе. НИС ће као одговорна компанија размотрити све захтеве грађана са представницима локалне заједнице и максимално се трудити да у току извођења радова не ремети свакодневни живот и рад мештана.

Грађани су о предстојећим активностима информисани и путем лифлета и флајера који су истакнути на прометним местима у њиховим насељима.

НИС је обезбедио све дозволе и сагласности надлежних државних органа које су неопходне за  планиране активности. Радове изводе Нафтагас – Нафтни сервиси НИС-а.

Додатна информација:

3Д сеизмичка испитивања представљају основну методу истраживања нафте и гаса. Циљ ових испитивања је да се сагледа геолошка грађа и дефинише геолошки модел, односно извоје најперспективније локације за будућа детаљна истраживања нафте и гаса. На основу резултата интерпретације ових податка дефинисаће се потенцијални локалитети за истражно бушење.

 

За истраживања се користе уређаји са савременом, wireless (бежичном) технологијом која је потпуно безбедна како по животну средину, тако и по здравље људи. Ови савремени уређаји и њени делови нису употребљиви у било које друге сврхе осим за сеизмичка испитивања, а потпуно су безбедни за здравље људи и животну околину. Уређаји су под континуираном GPS контролом тако да у сваком тренутку постоји и могућност лоцирања ове опреме.