Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

XII sednica Skupštine opštine Kovačica

Dana 29. septembra 2017. godine u velikoj sali za sednice u zgradi opštine održana je XII sednica Skupštine opštine Kovačica sa sledećim dnevnim redom :

Razmatranje predloga o razrešenju jednog člana Opštinskog veća opštine Kovačica;

Razmatranje predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Kovačica za 2017. godinu (drugi dopunski budžet);

Razmatranje predloga Odluke o izmeni i dopuni Odluke o zaduživanju opštine Kovačica radi ulaganja u kapitalne investicije;

Razmatranje predloga Odluke o sprovođenju Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu;

Razmatranje predloga Odluke o osnivanju Doma kulture „Mihajlo Pupin“ Idvor;

Razmatranje predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o usklađivanju osnivačkog akta Javnog preduzeća „Naš stan“ Kovačica sa Zakonom o javnim preduzećima;

Razmatranje Izveštaja o radu Opštinske uprave opštine Kovačica za 2016. godinu;

Razmatranje Izveštaja o radu Opštinskog pravobranilaštva opštine Kovačica za 2016. godinu;

Razmatranje Izveštaja o radu i finansijskog izveštaja Galerije naivne umetnosti Kovačica za 2016. godinu;

Razmatranje Izveštaja o radu Predškolske ustanove „Kolibri“ Kovačica za radnu 2016./2017. godinu;

Razmatranje Godišnjeg plana rada Predškolske ustanove „Kolibri“ Kovačica za radnu 2017./2018. godinu;

Razmatranje Izveštaja o radu i finansijskog izveštaja Mesne zajednice Debeljača za 2016. godinu;

Razmatranje predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Doma kulture „Mihal Babinka“ Padina;

Razmatranje predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Doma kulture „3. oktobar“ Kovačica;

Razmatranje predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Doma kulture „Jožef Atila“ Debeljača;

Razmatranje predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Doma kulture „Mita Živkov – Lala“ Crepaja;

Razmatranje predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Doma kulture „Vladimir M. Fijat“ Samoš;

Razmatranje predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Doma kulture „Doina“ Uzdin;

Razmatranje predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju Upravnog odbora Predškolske ustanove „Kolibri“ Kovačica;