Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Obaveštenje

OBAVEŠTENJE

 

 

Obaveštava se javnost da za projekat distributivnog gasovoda od Pe cevi pritiska do 4 bar za snabdevanje naseljenog mesta Kovačica sa korisničkim gasovodnim priključcima na lokaciji, ulice naseljenog mesta Kovačica, na katastarskim parcelama sa sledećim brojevima : 8668, 3514, 3516, 3510, 3509, 3584, 3583, 3507, 3572, 3615, 7130/13, 3609, 3610, 3611, 3612, 3606, 3599/2, 3599/1, 3598/1, 3515, 3598/2, 3517, 3604, 3601, 3605, 3603, 3600, 3597, 3596, 3551, 3552, 3549, 3547, 3546, 3545, 3542, 3543, 1029, 3544, 3518, 3519, 3520, 3521, 3608/1, 3512, 3588, 3607, 3593, 3594, 3595, 3556, 3555, 3522, 3554, 3592, 3557, 3558, 3539, 3540, 1062, 3541, 3513, 3523, 3589, 3590, 3591, 3560, 3559, 3538, 3537, 3524, 3587, 3508, 3586, 3585, 3561, 3562, 3563, 3535, 3536, 3525, 3581, 3582, 3577, 3579, 3578, 3574, 3564, 3533, 3526, 387/1, 526, 3571, 3566, 3570, 3530/2, 3569, 3568, 3505, 3529/2, 3532, 3527, 3506, 3502, 3503/1, 3504, 3503/2, 3530/1 K.O. Kovačica, na teritoriji Opštine Kovačica, nosioca projekta J.P. “SRBIJAGAS” (MB:20084600; PIB: 104056656) iz Novog Sada, Narodnog fronta br. 12., nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu.

 

Zainteresovana javnost može izjaviti žalbu protiv ovog rešenja u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja  u sredstvima javnog informisanja, preko nadležnog organa Opštine Kovačica, Opštinske uprave – Odeljenja za urbanizam, stambeno-komunalnu delatnost, zaštitu životne sredine, saobraćaj i energetiku,imovinsko pravne i inspekcijske poslove.