Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

OPŠTINA KOVAČICA

OPŠTINSKA UPRAVA KOVAČICA

Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalnu delatnost,

zaštitu životne sredine, saobraćaj i energetiku,

imovinsko pravne i inspekcijske poslove

Broj:501-65/17-04

Dana:17.10.2017

 

 

OBAVEŠTENJE

O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O

POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

 

 

Obaveštava se javnost da je podnet zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA IZGRADNJE STANICE ZA SNABDEVANJE GORIVOM “KOVAČICA” koja je predviđena za rušenje sa izgradnjom nove na katastarskoj parceli broj 1061/1 K.O. Kovačica koja se nalazi u naseljenom mestu Kovačica u ulici JNA bb na teritoriji Opštine Kovačica, nosioca projekta „NIS“ ad Novi Sad, Narodnog fronta 12, 21000 Novi Sad

 

Uvid u podatke i dokumentaciju uz zahtev nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama OU Kovačica u Odeljenjeuza urbanizam, stambeno-komunalnu delatnost, zaštitu životne sredine, saobraćaj i energetiku, imovinsko pravne i inspekcijske poslove, u periodu od 17.10.2017. do 26.10.2017. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

 

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, zainteresovana javnost može dostaviti mišljenje o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na  životnu sredinu ovom organu.

 

Ovaj organ će u roku od 10 dana od isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti javnost.