Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Obaveštenje

OPŠTINA KOVAČICA

OPŠTINSKA UPRAVA

Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalnu delatnost,

zaštitu životne sredine, saobraćaj i energetiku,

imovinsko pravne i inspekcijske poslove

Broj:501-66/17-04

Dana:02.11.2017

 

OBAVEŠTENJE

O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O

POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

 

Obaveštava se javnost da je podnet zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta MRS ŠP „Debeljača“ i distributivni gasovod od Pe cevi pritiska do 4 bar za snabdevanje naseljenog mesta Debeljača sa korisničkim gasovodnim priključcima- DGM „Debeljača“ na životnu sredinu. Projektovana trasa gasovoda DGM „Debeljača“ prelazi preko sledećih katastarskih parcela: 1888/1, 1888/57, 1886/81, 1896/2, 1885, 1886/28, 1872/1, 1882/55, 1883, 3305, 1882/23, 1596, 1880/18, 1880/130, 1880/59, 1880/179, 1880/42, 1896/1, 1898/1, 232, 1898/2, 197, 266, 484, 689, 724, 1147, 1169, 1406, 1583, 1602, 1735, 1861, 1898/24, 163, 291, 663, 761, 1087, 1199, 1561, 1618, 1848, 1880/85, 1946/3, 1884/43, 1881, 1882/1, 1879, 739, 1114, 1113, 1898/43, 140, 319, 629, 788, 1075, 1222, 1547, 1628, 1838, 1818, 1650, 1520, 1256, 1053, 810, 602, 348, 112, 1901/1, 1902, 1910/76, 65, 398, 559, 857/1, 1012, 1300, 1471, 1675, 1783, 1938/2, 1950/1, 3641/1, 3699/1, 1749, 1910/114, 1910/24, 20, 452, 521, 858, 893, 931, 971, 1361, 1433, 1711, 1910/1, 1911, 1912/2, 1933/3, 1933/2, 3770, 1933/7 u KO Debeljača, projektovana merno regulaciona stanica „Debeljača“ se locira na parceli broj 1933/7 KO Debeljača, na teritoriji Opštine Kovačica, nosioca projekta Preduzeće za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa JP “SRBIJAGAS” iz Novog Sada, Narodnog fronta br. 12.

 

Uvid u podatke i dokumentaciju uz zahtev nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama inspekcije, SO Kovačica ul. M.Tita br.50, u periodu od 03.11.2017. do 13.11.2017. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

 

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, zainteresovana javnost može dostaviti mišljenje o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na  životnu sredinu ovom organu.

 

Ovaj organ će u roku od 10 dana od isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti javnost.