Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Saopštenja i Nacrt Lokalnog antikorupcijskog plana opštine Kovačica

Akcioni plan za pregovaranje Srbije o članstvu u Evropskoj uniji za Poglavlje broj 23 usvojen je na sednici Vlade 27. aprila 2016. godine koji utvrđuje obavezu lokalnih samouprava da izrade i usvoje svoj Lokalni antikorupcijski plan (LAP). Pomenutim Antikorucijskim planom predviđa se jačanje preventivnim antikorupcijskih mehanizama na nivou lokalnih samouprava Republike Srbije.

Radna grupa je sačinila Nacrt Lokalnog antikorupcijskog plana opštine Kovačica i uputila na javnu raspravu koja traje od 20.11.2017 do 28.11.2017. godine.