Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

XIII sednica Skupštine opštine Kovačica

Dana 1. decembra 2017. godine u velikoj sali za sednice u zgradi opštine održana je XIII sednica Skupštine opštine Kovačica sa sledećim dnevnim redom :

Izbor jednog člana Opštinskog veća opštine Kovačica;

Razmatranje predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Kovačica za 2017. godinu (treći dopunski budžet);

Razmatranje konsolidovanog Izveštaja o izvršenju budžeta za period I – IX 2017. godine;

Razmatranje predloga Odluke o davanju na korišćenje Domu zdravlja Kovačica nepokretnosti – zgrade zdravstva u Kovačici, Uzdinu, Idvoru i Samošu;

Razmatranje predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o pravima i uslugama u oblasti socijalne zaštite na teritoriji opštine Kovačica;

Razmatranje predloga Odluke o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno – poslovnim zgradama na teritoriji opštine Kovačica;

Razmatranje predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o merama za zaštitu od buke u životnoj sredini;

Razmatranje predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Galerije naivne umetnosti Kovačica;

Razmatranje predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Opštinske biblioteke Kovačica;

Razmatranje predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Doma kulture „Mihajlo Pupin“ Idvor;

Razmatranje predloga Rešenja o razrešenju v.d. direktora i imenovanju direktora Galerije naivne umetnosti Kovačica;

Razmatranje predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju jednog člana Upravnog odbora Doma kulture „Mita Živkov – Lala“ Crepaja.