Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Konferencija povodom završetka projekta „Poboljšanjе usluga socijalne zaštite za osobe sa invaliditetom u Kovačici“

Na konferenciji je predstavljen projekat kroz realizovane aktivnosti i ostvarene rezultate koji su imali za cilj uvođenje i pružanje nove usluge socijalne zaštite „Dnevni boravak za mlade sa invaliditetom u Kovačici“. U uvedene usluge “Dnevni boravak” sprovode se aktivnosti kojima se omogućava veća samostalnost, razvoj i održavanje socijalnih, kognitivnih i fizičkih funkcija korisnika. Svrha je da se kroz naučeno omogući korisnicima da svoje potrebe zadovolje u sredini u kojoj žive, u svom prirodnom okruženju. Događaju će pristustvovati Projektni tim, roditelji/staratelji i korisnici usluge, predstavnici menadžmenta lokalne samouprave kao i zvanice.

Da podsetimo, opština Kovačica koristi grant za realizaciju projekta u okviru programa ”Podrška socijalnoj inkluziji najugroženijih grupa, uključujući Rome, kroz uvođenje raznovrsnih socijalnih usluga u zajednici” koji sprovodi Delegacija evropske unije u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Projekat se realizuje u periodu od 21.12.2015. do 20.12.2017. godine. Vrednost projekta je 173.321,73 evra, od čega Evropska unija finansira 90%, a Opština Kovačica doprinosi sa 10% vrednosti projekta.

Opština Kovačica na ovaj način pomaže i promoviše inkluziju najugroženijih grupa, uz senzibilisanje lokalne zajednice za razumevanje, prihvatanje, vrednovanje i stvaranje jednakih šansi za sve građane koji žive na teritoriji Kovačice.