Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Javni oglas

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji (Sl.Glasnik R.Srbije br.72/2009 i 81/09-ispravka , 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14) i člana 83. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja  (“Sl.glasnik R. Srbije” br. 64/2015),

Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalnu delatnost, zaštitu životne sredine, saobraćaj i energetiku, imovinsko pravne i inspekcijske poslove Opštinske Uprave Opštine Kovačica, Maršala Tita br. 50

objavljuje

JAVNI POZIV

 PREZENTACIJA URBANISTIČKOG  PROJEKTA  br. 20/17   urbanističko – arhitektonska razrada lokacije za Izgradnju interne stanice za snabdevanje gorivom motornih vozila u okviru poljoprivrednog radnog kompleksa “POKROK” doo Padina  na parceli kat. br. 2768/1 k.o. Padina

1.) Javna prezentacija URBANISTIČKOG PROJEKTA br. 20/17   Investitora  “POKROK ”doo iz Padine ul. Lenjinova 21, obaviće se u zgradi opštine Kovačica ul. M. Tita br. 50 (u kancelariji broj 29), u periodu od 20.12.2017.g. do 26.12.2017.g. svakog radnog dana od 10-14 časova.

2.) Obrađivač predmetnog Urbanističkog projekta je Arhitektonski studio “art B” iz Kovačice ul. Patrisa Lumumbe br. 2.

3.) Ovlašćena lica za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije su Janko Hološ i Ivan Babka.

4.) Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid  u urbanistički projekat, kao i da u toku trajanja javne prezentacije  dostave svoje primedbe  i sugestije u pisanom obliku Odeljenju za urbanizam, stambeno-komunalnu delatnost, zaštitu životne sredine, saobraćaj i energetiku, imovinsko pravne i inspekcijske poslove, ul. M.Tita br. 50, a najkasnije do 16.00 časova  poslednjeg dana trajanja javne prezentacije 26.12.2017.g.

Sve informacije u vezi sa Oglasom se mogu dobiti telefonom 013/661-122 lokal 123.

Oglas :

  • objaviti na TV OK,
  • istaći na oglasnoj tabli OU opštine Kovačica i MZ Padina

                                                                                                                                             Odeljenje za urbanizam,

                                                                                                                                             stambeno-komunalnu delatnost,

zaštitu životne sredine, saobraćaj i

energetiku, imovinsko pravne i inspekcijske poslove

                                                                                                                                             Opštine Kovačica