Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

XIV sednica Skupštine opštine Kovačica

Dana 20. decembra 2017. godine u velikoj sali za sednice u zgradi opštine održana je XIV sednica Skupštine opštine Kovačica sa sledećim dnevnim redom :

Razmatranje predloga Odluke o budžetu opštine Kovačica za 2018. godinu i Kadrovskog plana opštine Kovačica za 2018. godinu;

Razmatranje predloga Odluke o suosnivanju JP „Urbanizam“ Pančevo

Razmatranje predloga Odluke o usvajanju Lokalnog antikorupcijskog plana (LAP) Opštine Kovačica 2017.-2020.g.;

Razmatranje predloga Odluke o pokretanju postupka davanja u zakup nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Kovačica i raspisivanju javnog oglasa.

Razmatranje Izveštaja o radu i finansijskog izveštaja Mesne zajednice Crepaja za 2016. godinu;

Razmatranje Izveštaja o radu i finansijskog izveštaja Mesne zajednice Uzdin za 2016. godinu;

Razmatranje Izveštaja o radu i finansijskog izveštaja Mesne zajednice Samoš za 2016. godinu;

Razmatranje Izveštaja o radu i finansijskog izveštaja Mesne zajednice Idvor za 2016. godinu;

Razmatranje Izveštaja o radu i finansijskog izveštaja Mesne zajednice Kovačica za 2016. godinu;

Razmatranje Izveštaja o radu i finansijskog izveštaja Mesne zajednice Padina za 2016. godinu;

Razmatranje Programa poslovanja Javnog preduzeća „Naš stan“ Kovačica za 2018. godinu;

Razmatranje Programa poslovanja Javnog preduzeća Poslovno-rekreativni centar „Relaks“ Kovačica za 2018. godinu;

Razmatranje Programa poslovanja Javno komunalnog preduzeća „Elan“ Kovačica za 2018. godinu;

Razmatranje Programa poslovanja Javno komunalnog preduzeća „Padina“ Padina za 2018. godinu;

Razmatranje Programa poslovanja Javno komunalnog preduzeća „Rad“ Crepaja za 2018. godinu;

Razmatranje Programa poslovanja Javno komunalnog preduzeća „4. oktobar“ Debeljača za 2018. godinu;

Razmatranje Programa poslovanja Javno komunalnog preduzeća „Banat“ Uzdin za 2018. godinu;

Razmatranje Programa poslovanja Javno komunalnog preduzeća „Samoš“ Samoš za 2018. godinu;

Razmatranje Programa poslovanja Javno komunalnog preduzeća „Idvor“ Idvor za 2018. godinu;

Razmatranje Plana i Programa rada Doma kulture „3. Oktobar“ Kovačica za 2018. godinu;

Razmatranje Plana i Programa rada Doma kulture „Mihajlo Pupin“ Idvor za 2018. godinu;

Razmatranje Plana i Programa rada Doma kulture „Jožef Atila“ Debeljača za 2018. godinu;

Razmatranje Plana i Programa rada Doma kulture „Mihal Babinka“ Padina za 2018. godinu;

Razmatranje Plana i Programa rada Doma kulture „Mita Živkov-Lala“ Crepaja za 2018. godinu;

Razmatranje Plana i Programa rada Doma kulture „Doina“ Uzdin za 2018. godinu;

Razmatranje Plana i Programa rada Doma kulture „Vladimir M. Fijat“ Samoš za 2018. godinu;

Razmatranje Plana i Programa rada Turističke organizacije Opštine Kovačica za 2018. godinu;

Razmatranje Plana i Programa rada Galerije naivne umetnosti Kovačica za 2018. godinu;

Razmatranje Plana i Programa rada Opštinske biblioteke Kovačica za 2018. godinu;

Razmatranje predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju jednog člana Upravnog odbora PU „Kolibri“ Kovačica;

Razmatranje predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Statut JP „Naš stan“ Kovačica;

Razmatranje predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Statut JKP „Banat“ Uzdin

Razmatranje predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Opštinske biblioteke Kovačica

Razmatranje predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Galerije naivne umetnosti Kovačica