Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Javni poziv – Prezentacija urbanističkog plana “Pokrok”

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji (Sl.Glasnik R.Srbije br.72/2009 i 81/09-ispravka , 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14) i člana 83. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (“Sl.glasnik R. Srbije” br. 64/2015),
Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalnu delatnost, zaštitu životne sredine, saobraćaj i energetiku, imovinsko pravne i inspekcijske poslove Opštinske Uprave Opštine Kovačica, Maršala Tita br. 50

objavljuje
JAVNI POZIV
PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA br. 20/17 urbanističko – arhitektonska razrada lokacije za Izgradnju interne stanice za snabdevanje gorivom motornih vozila u okviru poljoprivrednog radnog kompleksa “POKROK” doo Padina na parceli kat. br. 2768/1 k.o. Padina

1.) Javna prezentacija URBANISTIČKOG PROJEKTA br. 20/17 Investitora “POKROK ”doo iz Padine ul. Lenjinova 21, obaviće se u zgradi opštine Kovačica ul. M. Tita br. 50 (u kancelariji broj 29), u periodu od 11.04.2018.g. do 17.04.2018.g. svakog radnog dana od 10-14 časova.
2.) Obrađivač predmetnog Urbanističkog projekta je Arhitektonski studio “art B” iz Kovačice ul. Patrisa Lumumbe br. 2.
3.) Ovlašćena lica za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije su Janko Hološ i Ivan Babka.
4.) Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da u toku trajanja javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku Odeljenju za urbanizam, stambeno-komunalnu delatnost, zaštitu životne sredine, saobraćaj i energetiku, imovinsko pravne i inspekcijske poslove, ul. M.Tita br. 50, a najkasnije do 16.00 časova poslednjeg dana trajanja javne prezentacije 17.04.2018.g.
Sve informacije u vezi sa Oglasom se mogu dobiti telefonom 013/661-122 lokal 123.

 

Icon

Javni poziv Pokrok - plan 269.56 KB 5 downloads

...
Icon

Javna prezentacija Pokrok - Uslovi 44.27 MB 0 downloads

...