Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

XVI sednica Skupštine opštine Kovačica

Dana 12. aprila 2018. godine u velikoj sali za sednice u zgradi opštine održana je XVI sednica Skupštine opštine Kovačica sa sledećim dnevnim redom :

Razmatranje Predloga za razrešenje i izbor zamenika predsednika Opštine Kovačica,

Donošenje Rešenja o potvrđivanju mandata odbornika,

Razmatranje predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Kovačica za 2018. godinu (prvi dopunski budžet),

Razmatranje predloga Odluke o angažovanju eksternog revizora za reviziju završnog računa budžeta Opštine Kovačica za 2017.g.,

Razmatranje predloga Odluke o zaduživanju Opštine Kovačica radi ulaganja u kapitalne investicije u 2018.g.,

Razmatranje predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o sprovođenju Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017.g.,

Razmatranje predloga Odluke o prenosu prava svojine na pokretnim i nepokretnim stvarima i prava korišćenja na nepokretnostima u javnoj svojini JP „Direkcija za izgradnju Opštine Kovačica“ – u likvidaciji na Opštinu Kovačica,

Razmatranje predloga Odluke o utvrđivanju minimalne naknade za tekuće i investiciono održavanje zgrada i naknade za rad prinudnog profesionalnog upravnika,

Razmatranje Izveštaja o radu i finansijskog izveštaja Mesne zajednice Debeljača za 2017. godinu,

Razmatranje Izveštaja o radu i finansijskog izveštaja Mesne zajednice Kovačica za 2017. godinu,

Razmatranje Izveštaja o radu i finansijskog izveštaja Mesne zajednice Crepaja za 2017. godinu,

Razmatranje Izveštaja o radu i finansijskog izveštaja Mesne zajednice Uzdin za 2017. godinu,

Razmatranje Izveštaja o radu i finansijskog izveštaja Mesne zajednice Padina za 2017. godinu,

Razmatranje Izveštaja o radu i finansijskog izveštaja Mesne zajednice Samoš za 2017. godinu,

Razmatranje Izveštaja o radu i finansijskog izveštaja Mesne zajednice  Idvor za 2017. godinu,

Razmatranje predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju tri člana Upravnog odbora Galerije naivne umetnosti Kovačica,

Razmatranje predloga Rešenja o obrazovanju Komisije za izradu predloga Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Opštine Kovačica za 2018.g.,

Razmatranje predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Statut JKP „Elan“ Kovačica,

Razmatranje predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Statut JKP „Rad“ Crepaja,

Razmatranje predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Statut JKP „Padina“ Padina,

Razmatranje predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Statut JKP „4.oktobar“ Debeljača,

Razmatranje predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Statut JKP „Samoš“ Samoš,

Razmatranje predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Statut JKP „Idvor“ Idvor,

Razmatranje predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Statut JP „Relaks“ Kovačica,

Razmatranje i usvajanje Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja JP, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima a čiji je osnivač Skupština opštine Kovačica za period od 01.01.2017.g. do 31.12.2017.g.