Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Počeli radovi na održavanju javne rasvete

Poslednjeg martovskog dana nadležni predstavnici opštine Kovačica, prema prethodno izvršenoj javnoj nabavci, potpisali su ugovor kojim je planirano regulisanje javne rasvete u svim naseljenim mestima opštine Kovačica.

Radovi su završeni u Debeljači, a od utorka, 8.maja planiran je nastavak i u Kovačici, Padini, Crepaji, Samošu, Uzdinu i Idvoru. Planirana je zamena svih postojećih sijalica.

Prema ugovorenim obavezama izvršilac radova, dužan je da obezbedi odgovarajuće funkcionisanje javne rasvete, ali i standardizovani kvalitet izvršenih radova.

Ukoliko želite da prijavite oštećenje ili kvar javne rasvete, možete to učiniti prijavom telefonom ili lično u mesnim kancelarijama opštine Kovačica.

 

Mesna kancelarija Debeljača

664-159

Mesna zajednica Kovačica

661-169

Mesna kancelarija Crepaja

671-407

Mesna kancelarija Padina

667-007

Mesna kancelarija Uzdin

673-303

Mesna kancelarija Samoš

675-102

Mesna kancelarija Idvor

676-079