Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

XVII sednica Skupštine opštine Kovačica

Dana 11. maja 2018. godine u velikoj sali za sednice u zgradi opštine održana je XVII sednica Skupštine opštine Kovačica sa sledećim dnevnim redom :

  1. Razmatranje predloga Odluke o donošenju Programa komasacije KO Debeljača;
  2. Razmatranje predloga Odluke o sprovođenju komasacije KO Debeljača.