Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Održan 2. sastanak Mobilnog tima za romska pitanja

U četvrtak 24. maja održan je drugi redovni sastanak Mobilnog tima za romska pitanja. Sastanak se ticao operativnih planova i ciljeva koji bi trebalo da budu ostvareni u periodu od juna do decembra tekuće godine.

U okviru rada Mobilnog tima trebalo bi da se sprovede prethodno doneseni Lokalni akcioni plan, a koji je u skladu sa planom za rešavanje problema romske populacije koji je donesen na državnom nivou.

U skladu sa navedenim, sastanak tima ticao se pitanja obrazovanja, zdravstvene zaštite, zapošljavanja, stanovanja i socijalnih pitanja. Kako bi se navela odgovarajuća rešenja, zadatak članova Mobilnog tima bio je temeljna analiza stanja na terenu. U analizu ušli su svi relevantni faktori: broj Roma u opštini prema poslednjem popisu, broj zaposlenih i nezaposlenih, broj dece koja pohađaju predškolsko i učenika koji pohađaju osnovnu školu.

Članovi tima su pedagog Miroslav Novakov, direktorka Centra za socijalni rad Dušanka Petrak, Ljiljana Šajn koordinatorka za romska pitanja, predstavnici škola, Nacionalne službe za zapošljavanje, Crveni krst, predstavnici Doma zdravlja i predstavnici opštine Kovačica.

Celokupan projekat finansira Evropska unija, a određena sredstva izdvaja Repulika Srbija i opština Kovačica.