Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije u postupku javne nabavke JNOP 19/2018