Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Izmenjena konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluga – usluga nadzora, kordinacija gradilišta, bezbednost i zaštita na radu na infrastrukturnim investicijama – JNOP 23/2018