Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Strategija održivog razvoja opštine Kovačica: Održana prva radionica u okviru oblasti društvenog razvoja

U okviru oblasti društvenog razvoja 9.jula je održana prva radionica vezana za izradu Strategije održivog razvoja opštine Kovačica za naredni period.

Kulturni poslenici i radnici u oblasti društvenih delatnosti okupili su se u PRC Relaks kako bi utvrdili postojeće stanje: probleme, izazove, šanse i moguća rešenja.  U okviru radionice takođe su izneseni predlozi projekata koji bi se realizovali, a u skladu su sa opštim ciljevima Strategije.  U okviru oblasti društvenog razvoja, teme su bile obrazovanje, zdravstvo, socijalna pitanja, kultura, sport, mediji i  informisanje. Urađena je i SWOT analiza u okviru koje su iznesene prednosti i slabosti, ali i šanse i eventualne poteškoće sa kojima bi se određene akcije u okviru Strategije mogle susresti.

Projekat je pod pokroviteljstvom Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, a radionicu su vodili Daniel Magdu, rukovodilac odeljenja za privredu i LER, Marija Benka Hrješik, savetnica za privredu i razvoj, Ana Pišpecki, savetnica za razvojne projekte. Ispred udruženja građana Milennium iz Kragujevca, stručan gost na izradi Strategije bila je Marija Jelenković.

Cilj Strategije je unapređenje stanja u oblasti kojom se strategija bavi, efikasnije korišćenje dostupnih resursa, izgradnja partnerstva sa drugim zainteresovanim stranama i povećanje mogućnosti za privlačenje donatorskih sredstava. Utvrđeni su prioriteti i odgovarajuće mere, a specijalizovane radionice u okviru specifičnih oblasti biće organizovane u narednom periodu.