Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

XIX sednica Skupštine opštine Kovačica

Dana 24. jula 2018. godine u velikoj sali za sednice u zgradi opštine održana je XVII sednica Skupštine opštine Kovačica sa sledećim dnevnim redom :

 1. Razmatranje predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Kovačica za 2018.g. (DRUGI DOPUNSKI BUDŽET) i predloga izmena i dopuna Kadrovskog plana Opštine Kovačica za 2018.g.
 2. Razmatranje predloga Konsolidovanog izveštaja o izvršenju budžeta Opštine Kovačica za period januar-jun 2018.g.
 3. Razmatranje predloga Odluke o izmenama i dopunama odluke o sprovođenju Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017.g.
 4. Razmatranje predloga Odluke o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja na životnu sredinu izmena i dopuna Prostornog plana Opštine Kovačica
 5. Razmatranje predloga Odluke o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja na životnu sredinu izmena i dopuna Plana generalne regulacije naselja Kovačica
 6. Razmatranje predloga Odluke o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja na životnu sredinu izmena i dopuna Plana generalne regulacije naselja Crepaja
 7. Razmatranje predloga Odluke o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja na životnu sredinu izmena i dopuna Plana detaljne regulacije za vetropark “Kovačica”
 8. Razmatranje predloga Odluke o izradi izmena i dopuna Prostornog plana Opštine Kovačica
 9. Razmatranje predloga Odluke o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije naselja Kovačica
 10. Razmatranje predloga Odluke o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije naselja Crepaja
 11. Razmatranje predloga Odluke o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije za vetropark “Kovačica”
 12. Razmatranje predloga Odluke o izmeni Odluke o pribavljanju, korišćenju, raspolaganju i upravljanju stvarima u javnoj svojini Opštine Kovačica
 13. Razmatranje predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju v.d. direktora Doma zdravlja „Kovačica“
 14. Razmatranje predloga Odluke o izboru strateškog partnera za finansiranje, projektovanje i izvođenje radova na gasifikaciji naseljenih mesta na teritoriji Opštine Kovačica za dopunski program gasifikacije