Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Rani javni uvid planskih dokumenata

Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalnu delatnost, zaštitu životne sredine, saobraćaj i energetiku, imovinsko pravne i inspekcijske poslove Opštine Kovačica, u skladu sa članom 45a. Zakona o planiranju i  izgradnji (“Sl. glasnik Republike Srbije” br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13 – US, 98/13 – US, 132/14 i 145/14), u period od 20.09.2018.g. do 04.10.2018.g., izlaže na rani javni uvid Izmene i dopune Prostornog plana opštine Kovačica, Izmene i dopune Plana generalne regulacije naselja Kovačica i Izmene i dopune Plana generalne regulacije naselja Crepaja.

Primedbe i sugestije na izložene izmene i dopune planskih dokumenata zainteresovana pravna i fizička lica mogu podneti u pisanom obliku na pisarnici Opštine Kovačica ul. Maršala Tita br. 50 u Kovačici, u toku trajanja ranog javnog uvida.