Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Obaveštenje

OPŠTINA KOVAČICA

OPŠTINSKA UPRAVA

 

Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalnu delatnost, zaštitu životne sredine, saobraćaj i energetiku, imovinsko pravne i inspekcijske poslove na osnovu člana 63. stav 2. i člana 69. Zakona o upravljanju otpadom („ Sl. gl. RS“, broj 36/09 i 88/10 i 14/16) objavljuje

 

OBAVEŠTENJE

 

o prijemu zahteva za izdavanje izmenjene integralne dozvole za sakupljanje i skladištenje neopasnog otpada, operatera „BANAT METAL“ d.o.o., Industrijsko naselje bb, Debeljača.

Operater „BANAT METAL“ d.o.o. Debeljača, registrovano kod APR sa matičnim brojem 20641789 i šifrom pretežne delatnosti 4677- Trgovina na veliko otpacima i ostacima, podneo je dana 28.11.2018. godine, zahtev za izmenu i dopunu integralne dozvole za sakupljanje i skladištenje neopasnog otpada, čija realizacija se planira u ulici Industrijsko naselje bb, na kat.par.br. 3644/7 K.O. Debeljača.

Zahtev operatera za izmenu i dopunu integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada se odnosi na dopunu indeksnih brojeva, tako da pored postojećih brojeva stoje i indeksni brojevi:

 • 20 01 01- papir i karton
 • 20 01 02- staklo
 • 20 01 08- biorazgradivi kuhinjski i otpad iz restorana
 • 20 01 10- odeća
 • 20 01 11- tekstil
 • 20 01 25- jestiva ulja i masti
 • 20 01 28- boja, mastila,lepkovi i smole drugačiji od onih navedenih u 20 01 27
 • 20 01 30- deterdženti drugačiji od onih navedenih u 20 01 29
 • 20 01 32- lekovi drugačiji od onih navedenih u 20 01 31
 • 20 01 34- baterije i akumulatori drugačiji od onih navedenih u 20 01 33
 • 20 01 36- odbačena električna i elektronska oprema drugačija od one navedene u 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
 • 20 01 38- drvo drugačije od onog navedenog u 20 01 37
 • 20 01 39- plastika
 • 20 01 40- metali

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 18.12.2018. godine.

Uvid u podneti zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Odeljenju za urbanizam, stambeno-komunalnu delatnost, zaštitu životne sredine, saobraćaj i energetiku, imovinsko pravne i inspekcijske poslove, ul. Maršala Tita 50, Kovačica, u uslužnom centru, svakog radnog dana u periodu od 10:00h do 14:00h