Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Obaveštenje

REPUBLIKA SRBIJA-AP VOJVODINA

OPŠTINA KOVAČICA

OPŠTINSKA UPRAVA

Odeljenje za urbanizam,

stambeno-komunalnu delatnost,

zaštitu životne sredine,

saobraćaj i energetiku,

imovinsko pravne i inspekcijske poslove

Dana: 21.12.2018. godine

Kovačica

 

Opštinska uprava Kovačica, Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalnu delatnost, zaštitu životne sredine, saobraćaj i energetiku, imovinsko pravne i inspekcijske poslove na osnovu člana 69. stav 1. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, broj 36/09, 88/10 i 14/16) objavljuje

 

OBAVEŠTENJE

 

o donetom Rešenju o izmeni i dopuni Rešenja o izdavanju integralne dozvole za sakupljanje i skladištenje inertnog i neopasnog otpada, operatera „BANAT METAL“ D.O.O. Industrijsko naselje bb, Debeljača.

 

Operater „BANAT METAL“ d.o.o. iz Debeljače, ulica Industrijsko naselje bb, Debeljača, podneo je zahtev za izdavanje izmenjene integralne dozvole za sakupljanje i skladištenje inertnog i neopasnog otpada na lokaciji, Industrijsko naselje bb na katastarskoj parceli 3644/7 K.O. Debeljača.

 

U sprovedenom postupku doneto je Rešenje broj 501-56/18-04 od 19.12.2018. godine, kojim se operateru „BANAT METAL“ d.o.o. iz Debeljače, izdata integralna dozvola za sakupljanje i skladištenje inertnog i neopasnog otpada na lokaciji u Debeljači, Industrijsko naselje bb, dopunjuje novim indeksnim brojevima za koje se daje dozvola za sakupljanje i skladištenje, sve po sprovedenom postupku i dostavljenoj dokumentaciji od strane operatera a na osnovu čl. 59., 60., 64., i 68. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, broj 36/09, 88/10 i 14/16).

 

Uvid u izdatu dozvolu može se izvršiti u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u prostorijama Opštinske uprave Kovačica, Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalnu delatnost, zaštitu životne sredine, saobraćaj i energetiku, imovinsko pravne i inspekcijske poslove, u vremenu od 10:00h do 14:00h.

 

Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.