Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Rani javni uvid planskog dokumenta

Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalnu delatnost, zaštitu životne sredine, saobraćaj i energetiku, imovinsko pravne i inspekcijske poslove Opštine Kovačica, u skladu sa članom 45a. Zakona o planiranju i  izgradnji (“Sl. glasnik Republike Srbije” br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13 – US, 98/13 – US, 132/14, 145/14 i 83/18) oglašava i izlaže na rani javni uvid Izmene i dopune Plana detaljne regulacije za vetropark „Kovačica“.

 

Primedbe i sugestije na izložene izmene i dopune planskog dokumenta zainteresovana pravna i fizička lica mogu podneti u pisanom obliku na pisarnici Opštine Kovačica ul. Maršala Tita br. 50 u Kovačici, u toku trajanja ranog javnog uvida od 16. do 30. januara 2019. godine.

 

Icon

K3_Izvod iz Plana - RJU-Model 1.49 MB 57 downloads

...