Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Конкурс за чланове пројектног тима на ЕУ пројекту „Унапређење руралног развоја кроз учинковито управљање имовином“

Конкурс расписује Комисија за избор чланова пројектног тима, на пројекту „Унапређење руралног развоја кроз учинковито управљање имовином“, именована решењем председника Општине Ковачица број 13-404-271/19-03 од 11.02.2019.

На основу Закона о потврђивању Оквирног споразума између Републике Србије и Европске комисије о ИПА ИИ („Службени гласник РС-међународни уговори“, број 19/14) и Уговора број : 48-00-00032/2016-28-10 закљученог 21.12.2018. између Владе Републике Србије – Министарство финансија – Сектора за уговарање и финансирање програма Европске уније и Општине Ковачица, као Координатора пројекта, предвиђено је  успостављање пројектног тима.

Конкурс је расписан за позиције: Менаџер пројекта и Пројектни асистент. Пројекат се спроводи 18 месеци, а почетак спровођења пројекта је 22. децембар 2019. године. Менаџер пројекта и Пројектни асистент ће радне задатке обављати на територији општина Ковачица и Ковин.

 

Icon

Formular za konkurs 27.50 KB 2 downloads

...
Icon

Formular - Exchange 5 11.73 KB 14 downloads

...